Adresa:
Str. Schelei, Nr.1, Loc. Moineşti, Jud. Bacău, Cod 605400
Tel/Fax 0234-362220
E-mail: bibliotecamoinesti@yahoo.com

vineri, 20 ianuarie 2023

24 Ianuarie 1859 - Unirea Principatelor Române

În contextul Războiului Crimeei, Marile Puteri au hotărât, prin Convenția de la Paris, că Țările Române își pot exprima dorința de unire. În cele două țări s-au organizat, astfel, adunări ad-hoc pentru a afla acest lucru. Participanții au votat pentru unirea celor două țări, dar și pentru același domn în ambele țări, adică Alexandru Ioan Cuza.

Dubla alegere a lui Cuza în cele două țări a însemnat Unirea Principatelor Române, la 24 ianuarie 1859. Pentru a sărbători acest eveniment, românii au dansat Hora Unirii, pe versurile celebrului poet Vasile Alecsandri.

Alexandru Ioan Cuza

Alexandru Ioan Cuza a fost om politic, fiind primul domnitor al Principatelor Române și, implicit, al statului național România. Sub domnia sa, țara a cunoscut schimbări diverse, cunoscute drept „Reformele lui Cuza”.

Originile lui Alexandru Ioan Cuza

Alexandru Ioan Cuza provine dintr-o familie moldovenească din zona Fălciului, în sudul județului Vaslui. Deși s-au vehiculat tot felul de zvonuri asupra datei și locului nașterii sale, în final s-a decis de către istorici că Alexandru Ioan Cuza s-a născut pe 20 martie 1820 la Bârlad. Părinții săi au fost Ioan și Sultana Cuza, care au avut în total trei copii.

Studiile

După anii copilăriei petrecuți pe moșia tatălui său, de la Barboși, a plecat la studii la Iași. A învățat carte la pensionul francez al lui Victor Cunin, unde au învățat și Mihail Kogălniceanu, Vasile Alecsandri, Matei Millo sau Alexandru Mavrocordat. În 1831 pleacă la Paris, pentru a finaliza liceul, obținând diploma de bacalaureat în litere — în 1835. Alexandru Ioan Cuza avut înclinație apoi către medicină, însă rigoarea acestei meserii l-a făcut să renunțe și să aleagă dreptul, neavând vreun titlu academic.

Căsătoria cu Elena Rosetti

Fiind de viță nobilă, membru al vechii familii a Cuzeștilor din Moldova, Alexandru Ioan Cuza și-a găsit o parteneră de viață întocmai pe măsura sa. S-a căsătorit, astfel, cu Elena Rosetti, la 30 aprilie 1844, chiar în anul în care s-au cunoscut. Ceremonia nunții a avut loc la conacul din Solești, al familiei Rosetti, în satul natal al soției. Ulterior, s-au mutat în casa părinților lui Cuza, la Galați.

Ascendența politică

Revoluția de la 1848 a fost evenimentul major la care se afla și Alexandru Ioan Cuza, protestând și cerând reforme domnitorului de la acea vreme, Mihail Sturdza. A participat activ la mișcarea revoluționară din acel an și ulterior și la lupta pentru unirea Principatelor.

  • 1849 - a fost numit președinte al Judecătoriei Covurlui;
  • 1852 - a primit funcția de director al Ministerului de Interne;
  • 1855 - a primit rangul de vornic, în semn de recunoștință pentru eforturile sale în cadrul serviciului;
  • 1856 - domnitorul Grigore Ghica l-a trecut la rang de pârcălab al orașului Galați;
  • 1857 - a primit gradul de sublocotenent al statului-major, căpitan, apoi maior;
  • 1857 - în urma unor abuzuri pe care le-a semnalat, a fost ales deputat al orașului Galați;
  • 1858 - a fost avansat la gradul de colonel de lăncieri, apoi ajutor al hatmanului miliției și „îndeplinitor îndatoririlor de șef al oastei Principatului Moldovei”; a fost ales deputat al alegătorilor din Fălciu;
  • 1859 - pe 5 ianuarie a fost ales domn al Moldovei;
  • 1859 - pe 24 ianuarie a fost ales domn al Țării Românești.
Prin dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza în ianuarie 1859 în cele două state, s-a înfăptuit Unirea Principatelor Române. Acest eveniment s-a întâmplat datorită contextului extern, deoarece, în 1858, prin Convenția de la Paris, Marile Puteri au acceptat o uniune formală între cele două țări, dar cu guverne separate. Ulterior, Alexandru Ioan Cuza a unificat și Parlamentul, și Guvernul, realizând unirea politică a celor două state. Cu toate că Unirea a fost realizată de o întreagă echipă de politicieni, evenimentul a fost asociat până astăzi cu figura lui Alexandru Ioan Cuza. A devenit, la acel moment, simbolul unirii și al înfăptuirii naționale.

https://youtu.be/-a_tVrlSvpg

Materiale utile pentru a afla mai multe gasiți accesând :

https://www.youtube.com/watch?v=dyvdhJhmQdo

https://afostodata.ro/alexandru-ioan-cuza/

sursa informații : https://www.twinkl.it/teaching-wiki/alexandru-ioan-cuza 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu