Adresa:
Str. Schelei, Nr.1, Loc. Moineşti, Jud. Bacău, Cod 605400
Tel/Fax 0234-362220
E-mail: bibliotecamoinesti@yahoo.com

miercuri, 14 februarie 2018

Dăruiește cu dragoste o carte !

O nouă campanie de promovare a lecturii în mod neconvențional, intitulată  chiar ”Dăruiește cu dragoste o carte !”  s-a adresat atât elevilor școlii, cât și personalului didactic.
Scopul acestei acțiuni originale a fost de a sensibiliza publicul cu privire la frumusețea gestului de a dărui o carte și de revigorare a culturii cititului la toate nivelele de vârstă.
Obiectivele au vizat : cultivarea dragostei de lectură, conștientizarea bucuriei de a dărui,  aflarea unor recomandări de lectură din partea colegilor, petrecerea unor momente relaxante într-o agreabilă companie colegială. 
Campania a înregistrat un număr de 179 participanți ( din care 134 elevi , 40 cadre didactice și 5 cadre didactice auxiliare) și 186 cărți dăruite.joi, 1 februarie 2018

Ștefan Luchian la aniversare

Obiectivele urmărite prin organizarea acestei activități au fost următoarele :
1.  Aniversarea a 150 de ani de la nașterea pictorului Ștefan Luchian, prin evocarea vieții și creației acestuia ;
2. Marcarea  ”Zilei Internaționale a Cititului Împreună” (ZICI) 2018 printr-o sesiune de lectură interactivă;
3. Implementarea unor valențe educativ-formative, contribuindu-se la dezvoltarea emoțională, intelectuală și estetică a elevilor;
4.  Stimularea lecturii și a dorinței de a se afla în contact cu faptul cultural în rândul elevilor ;
5. Cultivarea mândriei față de valorile culturii românești la nivelul generației tinere;
6. Promovarea fondului documentar al bibliotecii școlii.