Adresa:
Str. Schelei, Nr.1, Loc. Moineşti, Jud. Bacău, Cod 605400
Tel/Fax 0234-362220
E-mail: bibliotecamoinesti@yahoo.com

marți, 19 februarie 2013

Proverbe şi zicători prezentate în culoriProverbele sunt cunoscute ca formulări concise şi sugestive, de obicei ritmice şi uneori ritmate, ce exprimă rezultatul unei lungi experienţe de viaţă.
Majoritatea creaţiilor de acest tip se spun întotdeauna pentru a ilustra şi întări o idee, o concluzie, pentru a reliefa o învăţătură, exprimate implicit sau explicit, cu valabilitate generală, având, de regulă, o accentuată forţă morală.
Zicătorile, deşi au adesea implicate concluzii şi atitudini în înţelesul lor, în mod obişnuit acestea nu sunt exprimate direct, ci doar sugerate, rolul lor fiind de a reliefa o idee, un sfat, de a preveni asupra vreunui rău sau de a susţine o afirmaţie.
Comori de înţelepciune şi meditaţie adâncă, proverbele şi zicătorile constituie un izvor de inspiraţie pentru scriitori.
*********************************************************************************
La mijloc de februarie 2013, după ce au au dat citire mai multor proverbe şi zicători, încercând să le „descifreze tâlcul”, le-au definit şi le-au identificat valoarea  expresivă, elevii claselor a V-a A şi a VI-a A, coordonaţi de către prof. Gina-Maria Enea şi bibl. Lăcrămioara Onea, au fost protagoniştii unui inedit concurs.
Aşadar, fiecare elev a tras la sorţi câte un singur proverb / zicătoare şi a încercat  să-l redea cât mai sugestiv într-un desen, realizat pe parcursul a două ore.
Toate lucrările realizate  sunt  interesante , însă cele mai reuşite apartin  urmatoarelor eleve :
I           Ulea Cristina Gabriela – cls. a V-a A
II         Neagu Raluca – cls. a VI-a A
III        Cernat Medeea - cls. a VI-a A

Felicitări tuturor participanţilor !miercuri, 13 februarie 2013

Cărţi pentru copii - jubiliare în 2013Dragi cititori,
Ştiați că și cărțile au o vârstă, și anume din momentul de când au apărut de sub tipar ? Vă prezentăm carțile care în anul 2013 își sărbătoresc jubileul: 

  „Luceafărul”130 de ani de la publicare. Poemul „Luceafărul”  este capodopera creației eminesciene, o operă literară unică a literaturii noastre, creație lirică integrată marilor valori romantice ale întregii lumi. Luceafărul, poem filozofic în esența sa, reprezintă sinteza creației eminesciene, vizând tematica și varietatea expresiei, poetul meditând asupra timpului și spațiului, lumii și universului, naturii și dragostei, asupra îngerului și demonului, zburătorului și geniului, visului și realului.
     Mihai Eminescu, marele scriitor al neamului nostru, care a construit o durabilă punte de legătură cu spiritualitatea umanității s-a născut la 15 ianuarie 1850, la Botoșani. A fost un poet și jurnalist român, considerat de toți cea mai importantă voce poetică din literatura română. Decedează la 15 iunie 1889, București.
     O altă carte care își sărbătorește jubileul anul acesta, și anume 150 de ani de la publicare, este lucrarea lui Jules Verne „Cinci săptămâni în balon”. Lucrarea oferă o prezentare bună a explorărilor geografice de pe continentul african, care este cunoscut incomplet de europeni la acea vreme.
     O altă lucrare, nu mai puțin interesantă, scrisă de Jules Verne este „Doi ani de vacanță”, care împlinește 125 de ani de la publicare. Lucrarea este una plină de aventuri a unui grup de copii, care călătoresc pe vasul „Sloughi”. Acesta intră în derivă și naufragiază pe o insulă pustie din Oceanul Pacific. Trecând prin mai multe peripeții ei totuși ,reușesc să părăsească insula după doi ani de zile și să ajungă la Auckland, Noua Zeelandă, de unde au şi pornit.
    Jules Verne s-a născut la 8 februarie 1828 în Nantes, Franța. A fost un scriitor francez și un „precursor” al literaturii științifico-fantastice. A fost apreciat pentru scrierea operelor ce țin de viitor, timp, spațiu, aer și călătoria în adâncurile mării. Decedează la 24 martie 1905.
    Lucrarea Pinocchio” de Carlo Collodi, îsi sărbătorește și ea jubileul de 130 de ani. Micii cititori vor avea multe de învățat de la micul erou Pinocchio, chibzuit dintr-o bucată de lemn. Lucrarea este una plină de aventuri, învățături și peripeții interesante pentru copii.
    Carlo Collodi, numele adevărat Carlo Lorenzini s-a născut la 24 noiembrie 1826 în Florența, Italia. A fost scriitor, ziarist italian și autor a unor cărți didactice pentru copii. Decedează la 26 octombrie 1890.
    La fel 130 de ani de la publicare împlinește lucrarea Comoara din insulă” autorul căreea este  Robert L. Stevenson. Romanul relatează întâmplările unui băiat de 15 ani, un grup de marinari și o bandă de pirați care încearcă să găsească o comoară. Opera include hărți de comori cu un „X”, corăbii, peticul negru, insule tropicale și papagalii de pe umerii căpitanilor.
    Robert L. Stevenson s-a născut la 13 noiembrie 1850 în Edinburgh, Scoția. A fost poet și romancier scoțian, autor al unor jurnale de călătorie și reprezentant al neoromantismului în literatura engleză. Decedează la 3 decembrie 1894.
     125 de ani împlinește cartea lui Oscar Wilde „Prințul fericit”. Lucrarea conține un subiect trist, despre un rândunel care în zborul lui spre țările calde, spre Egipt, a ajuns într-un oraș și se așeză chiar la picioarele Prințului Fericit. Acesta era o statuie care stătea pe o columnă înaltă, privind peste cetate. Strălucea din cap până în picioare de poleiala de aur. Ochii îi erau din safire luminoase, iar la mânerul spadei se vedea un mare rubin, care avea culoarea sângelui.
    Oscar Wilde s-a născut la 16 octombrie 1854 la Dublin. A fost medic irlandez și unul dintre cei mai cunoscuți scriitori estetizanți de limbă engleză. Decedează la 30 noiembrie 1900.
    Povestea lui Hans Christian Andersen „Soldățelul de plumb”  împlinește anul acesta 175 de ani de la publicare. În lucrare merge vorba despre un soldat cu un singur picior, care a urmat să aibă o soartă deosebită, datorită unei împrejurări ce merită a fi citită.
   O altă poveste a acestui autor care împlinește la fel 175 de ani este „Lebedele sălbatice”. O poveste minunată pentru copii, inundată de aventuri și peripeții. 
   Hans Christian Andersen s-a născut la 2 aprilie 1805 în Odense, Danemarca. A fost poet și scriitor danez, celebru prin basmele sale. În timpul vieții Andersen a fost celebrat de regalitate și aclamat pentru că a adus bucurie copiilor din întrega Europă. Decedează la 4 august 1875.
   130 de ani de la publicare împlinește lucrarea „Singur pe lume” de Hector Malot. „Singur pe lume” este istoria unui orfan, micul Remi, care trăiește în casa unei femei, tușa Barberin. Soțul acesteia, Jerome, fiind zidar, suferă un accident grav. Astfel , îl închiriază pe copil unui proprietar de circ, Vitalis, care dădea mici prezentări alături de un cățel. Romanul se termină în clipa în care Remi reușește să-și găsească familia.
    Hector Malot s-a născut la 20 mai 1830. A fost unul dintre cei mai cunoscuți scriitori francezi. Decedează la 27 iulie 1907.
   „În casa bunicilor”  scrisă de Ionel Teodoreanu împlinește 75 de ani de la publicare. Prin această lucrare, autorul ne mărturisește numeroase clipe fericite, lipsite de griji din copilărie. I. Teodoreanu, cu o deosebită duioșie, evocă în carte silueta de fum, argintie și blajină a bunicului său de pe linie paternă. Amintirile din copilărie sunt sun cele mai dulci și prețioase.
    Ionel Teodoreanu s-a născut la 6 ianuarie 1897, la Iași. A fost romancier și avocat român interbelic, renumit îndeosebi pentru scrierile sale evocatoare ale copilăriei și adolescenței. Decedează la 3 februarie 1954.
   Respectivele lucrări ale renumiților scriitori s-au strecurat prin negura vremurilor, de zeci și sute de ani, adunând cu fiecare an  valori din ce în ce mai deosebite și profunde. Acești scriitori și-au adus propria contribuție la cultura universală, iar operele lor nemuritoare și de un mare rafinament vor crește încă multe generații.

luni, 11 februarie 2013

Colecţia COTIDIANUL ENCICLOPEDICAContinuăm să vă facem cunoştinţă cu noile colecţii de documente primite în bibliotecă, graţie tuturor celor care continuă să se implice în acţiunea  Un bănuţ pentru o carte ”.
            De data aceasta vă prezentăm colecţia Cotidianul ENCICLOPEDICA care aduce cititorilor serii despre personalităţi, civilizaţii şi fenomene care au marcat istoria umanităţii şi propune, pe de o parte, subiecte aproape obligatorii la capitolul cultură generală, dar şi abordări documentate extrem de minuţios ale unor teme sau biografii: ştiinţă, mistere, artă, istorie, civilizaţie etc.
           
BAUDEZ, Claude. Mayaşii : o civilizaţie dispărută / Claude Baudez, Sydney Picasso; trad. de Irinel Antoniu. - Bucureşti : Editura Univers, 2007.
Piramidele de la Izamal, Castillo, Chichen Itzá, Templul Jaguarului de la Tikal, acropolele de la Copán, stelele de la Quiriga, picturile murale de la Bompak, mormântul regelui Pacal de la Palenque, codexul de la Dresda, glifele săpate în piatră... 160 de documente ce depun mărturie despre cultura maya, despre arta şi scrierea de o fascinantă complexitate a acestei civilizaţii.

BURRUS, Christina. Frida Kahlo / Christina Burrus; trad. de Vasile Savin. - Bucureşti : Editura Univers, 2007.
Chistina Burrus retrasează destinul excepţional al acestei artiste a cărei operă, amestec de cruzime şi umor, de candoare şi insolenţă, este conformă cu imaginea femeii libere, frumoase şi curajoase care îşi masca suferinţa în spatele unor hohote de râs.

OKADA, Amina. India clasică / Amina Okada, Thierry Zephir; trad. de Livia Iacob. - Bucureşti : Editura Univers, 2007.
Apogeul civilizaţiei indiene clasice îl formează epoca împăraţilor din dinastia Gupta din secolele IV-VI. Autorii volumului ne vor dezvălui această epocă de toleranţă religioasă şi de un rafinament estetic fără precedent. Sub aceşti suverani , budismul, hinduismul şi jainismul coexistă armonios. Se dezvoltă ştiinţele, literatura, teatrul. Arta atinge atunci cele mai înalte culmi, pentru care stau mărturie grandioasele sculpturi de la Mathurá, efigiile semeţe şi pure reprezentându-i pe Buddha şi Bodhisattva sau picturile murale de la Ajantá. Aceste canoane plastice şi modele iconografice vor dura de-a lungul secolelor, iar ecoul lor se va face auzit dincolo de graniţele indiene.

MUECKE, Stephen. Aborigenii australieni / Stephen Muecke, Adam Shoemaker; trad. de Irinel Antoniu. - Bucureşti : Editura Univers, 2008.
Autorii volumului schiţează trăsăturile fundamentale ale unei civilizaţii de o înaltă spiritualitate, a cărei identitate se înrădăcinează în peisajele modelate de străbuni în Timpul Visului, şi îndeamnă la o adevărată reconciliere în Australia. 100 de documente pentru a-i descoperi pe primii locuitori ai Australiei, păzitori ai Visurilor şi Pământului.

AZIZA, Claude. Nero: fiul vitreg al istoriei / Claude Aziza; trad. de Vasile Savin. - Bucureşti : Editura Univers, 2008.
Împăratul “nebun”, criminal şi pervers, incendiatorul Romei, persecutorul creştinilor... Dar dincolo de mit, cine a fost cu adevărat Nero? ...Ajuns împărat în anul 54 d.Hr., graţie ambiţiei mamei sale, Agrippina, şi a sfaturilor avizate ale preceptorului său, filozoful Seneca, Nero descoperă repede gustul puterii. Dacă oferă poporului roman jocuri şi serbări şi respectă în aparenţă autoritatea Senatului, tânărul împărat duce de fapt o politică autoritară şi nu ezită să-şi elimine rivalii, inclusiv propria mamă...
Într-o relatare scrisă cu talent, Claude Aziza reconsideră nebunia ucigaşă a lui Nero şi face portretul neaşteptat al unui împărat artist, fiu vitreg al istoriei.


BIET, Christian. Don Juan: mitul cuceritorului / Christian Biet; trad. de Livia Iacob. - Bucureşti : Editura Univers, 2008.
Cine este acest Don Juan a cărui poveste, de aproape patru secole încoace, obsedează literatura şi morala Occidentului? Un erou necredincios, care seduce femeile, care sfidează societatea şi instituţiile ei, familia, religia, pe Dumnezeu şi moartea, care, în fine, pedepsit întotdeauna, plăteşte cu viaţa?
Transformat în mit, Don Juan serveşte tuturor cauzelor şi îi ispiteşte pe oameni. Autorul volumului foarte interesat de acest subiect, vă va face să descoperiţi că provocatorul Don Juan nu este, fără îndoială, ceea ce aţi crezut !

PERNOUD, Régine. Templierii. Cavalerii lui Christos / Régine Pernoud; trad. de Irinel Antoniu. - Bucureşti : Editura Univers, 2007.
Miniaturi, fresce, statui, sigilii, capele şi comanderii ale templierilor, tablouri şi fotografii... Aproape 130 de documente care redau viaţa, bogăţia şi sfârşitul tragic al ordinului cavalerilor sărmani ai lui Christos. Régine Pernoud retrasează istoria acestor oameni excepţionali al căror păcat capital a fost, fără îndoială, orgoliul.

CORTEGGIANI, Jean-Pierre. Marile Piramide: cronica unui mit / Jean-Pierre Corteggiani; trad. de Irinel Antoniu. - Bucureşti : Editura Univers, 2007.
Cronicar pasionat, autorul volumului confruntă mărturiile din toate epocile cu adevărurile ştiinţifice şi, de la mit la realitate, relatează istoria încă incompletă a descoperirii marilor piramide.
Manuscrise arabe, gravuri din Descrierea Egiptului, schiţe de la primele descoperiri, fotografii de la săpături, comorile sitului de la Giseh - de la corabia lui Kheops la statuile regale ale lui Kephren - , imagini aeriene, reconstituiri în 3D... O serie de documente despre marile piramide, minuni ale lumii care încă există.


VALLET, Odon. Primele religii / Odon Vallet; trad. de Iulia Bodnari. - Bucureşti : Editura Univers, 2007.
Asemenea limbilor vii care îşi au rădăcinile în limbile "moarte", religiile vii îşi au rădăcinile în religiile dispărute sau se înscriu în continuitatea ritualurilor dintâi pe care le-au reluat, le-au reformulat, le-au încărcat cu alte sensuri, fără să le păstreze întotdeauna memoria. Momentele importante ale vieţii – naşterea, pubertatea, moartea - , penitenţele şi sacrificiile, raportul dintre om, natură şi animale descoperă urmele profunde lăsate de gândirea animistă în peisajul religios de astăzi.


AUDEGUY, Stéphane. Monştrii – atât de aproape, atât de departe de noi / Stéphane Audeguy; trad. de Irinel Antoniu. - Bucureşti : Editura Univers, 2007.
Monştrii sunt peste tot şi din toate timpurile: ei bântuie codexurile aztece şi cinematografia americană, Antichitatea greacă şi romanele din secolul XIX, Biblia şi mitologia indiană, poveştile pentru copii. Reali sau imaginari, animale fantastice sau fiinţe vii diforme, monştrii sunt sursă pentru nenumărate povestiri.
Stéphane Audeguy ne conduce spre limitele monstruosului, din preistorie până în lumea modernă, care a instaurat noi raporturi între monştri şi societate, prin figurile terifiante ale psihopaţilor, criminalilor în masă, mutanţilor...

ROUX, Jean-Paul. Imperiul mongol şi Gingis Han / Jean-Paul Roux; trad. de Iulia Bodnari. - Bucureşti : Editura Univers, 2008.
Portrete ale Marilor Hani mongoli, scene de luptă, documente diplomatice, hărţi, imagini arhitecturale şi obiecte de artă, toate pentru a retrăi secolul dominaţiei mongole, care de la Gingis Han la China dinastiei Yuan, de la Ilkhani la Hoarda de Aur, a făcut Orientul şi Occidentul să se cutremure şi a prilejuit o formidabilă renaştere culturală.

RICHARD, Francis. Iranul: secolul cetăţii Ispahan / Francis Richard; trad. de Irinel Antoniu. - Bucureşti : Editura Univers, 2008.
Prin uimitoarea frumuseţe a monumentelor sale Ispahan poartă încă mărturia unei civilizaţii strălucite şi rafinate, aceea a Safavizilor.
Francis Richard ne aduce în lumină un oraş somptuos care provoca admiraţia negustorilor, călătorilor şi diplomaţilor ajunşi aici. Secolul oraşului Ispahan este reprezentat de domnia Şahului Abbas cel mare şi constituie o epocă importantă în istoria Iranului.