Adresa:
Str. Schelei, Nr.1, Loc. Moineşti, Jud. Bacău, Cod 605400
Tel/Fax 0234-362220
E-mail: bibliotecamoinesti@yahoo.com

duminică, 10 aprilie 2011

Regulamentul de ordine interioară al
Bibliotecii „Mihai Eminescu”

            Biblioteca „Mihai Eminescu” este organizată în cadrul Şcolii Gimnaziale ”George Enescu” Moineşti având funcţia esenţială informativ-formativă, de valorificare a colecţiilor de publicaţii în sprijinul procesului de instruire, formare şi educare, aflându-se cu precădere în serviciul elevilor şi al cadrelor didactice din şcoală.
Programul de lucru :
Luni : 730-1530
                                                          Marţi : 730-1530
                                                 Miercuri :730-1530
                                                 Joi : 730- 1530
                                                 Vineri : 730- 1530

Condiţii de înscriere :
Biblioteca „Mihai Eminescu” înscrie elevi şi cadre didactice din Şcoala Gimnazială „George Enescu” pe baza carnetului de elev şi / a cărţii de identitate.

Condiţii de împrumut la domiciliu :
            Biblioteca „Mihai Eminescu” împrumută publicaţii elevilor şi cadrelor didactice înscrise pe baza fişei contract de împrumut.
            La domiciliu se pot împrumuta toate lucrările aflate în cel puţin 2 (două) exemplare, cu excepţia : enciclopediilor, albumelor, hărţilor, publicaţiilor seriale,   CD-urilor şi / sau DVD-urilor.
            Elevii pot împrumuta la domiciliu 1-2-3 volume, iar cadrele didactice, maxim     5(cinci) volume.
Termenul maxim de împrumut la domiciliu este de 30 zile, cu drept de prelungire până la 45 zile.

Condiţii de consultare în sala de lectură:
Pot consulta documente în sala de lectură, de luni până vineri, elevii şi cadrele didactice, înscrişi sau nu la Biblioteca „Mihai Eminescu”.
La sală pot fi consultate următoarele documente : lucrările de referinţă ( atlase, enciclopedii, dicţionare, ghiduri, hărţi, albume, etc.), toate unicatele (lucrări aflate într-un singur exemplar) şi publicaţiile seriale (ziare şi reviste).

Drepturile utilizatorilor :
Utilizatorii bibliotecii au următoarele drepturi :
v     să beneficieze gratuit de colecţiile şi serviciile bibliotecii cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia patrimoniului cultural naţional, la drepturile de autor şi drepturile conexe ;
v     să beneficieze de conexiunea la Internet, sub îndrumarea bibliotecarului;
v     să participe la manifestările culturale desfăşurate în bibliotecă ;
v     să vină cu sugestii privind manifestările culturale desfăşurate în bibliotecă;
v     să fie stimulaţi pentru rezultate deosebite obţinute în activităţile organizate/desfăşurate în  bibliotecă.

  Obligaţiile utilizatorilor :
Utilizatorii bibliotecii au următoarele obligaţii :
v     să păstreze în stare bună documentele împrumutate şi să le recondiţioneze, dacă este cazul, în limita posibilităţilor ;
v     să aibă asupra lor un pix/stilou cu pastă/cerneală albastră sau neagră ;
v     să păstreze liniştea, ordinea şi curăţenia în bibliotecă ;
v     să păstreze mobilierul, echipamentul tehnic şi materialele didactice ;
v     să respecte bibliotecarul;
v     să nu consume în interiorul bibliotecii : alimente, seminţe şi gumă de mestecat;
v     să-şi însuşească prevederile prezentului regulament de ordine interioară.

Sancţiuni :


v     Conform Legii bibliotecilor nr. 334 / 2002 cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului MEC Nr.4626/ 2005, pentru nerestituirea la termen a documentelor de bibliotecă împrumutate de către utilizatori se va percepe o taxă 0,3% RON/ zi întârziere aplicată gradual, până la 50 % din valoarea medie de achiziţie a documentelor de bibliotecă din anul precedent şi anularea calităţii de utilizator al bibliotecii.
v     Deteriorarea, distrugerea sau pierderea documentelor de bibliotecă de către utilizatori se sancţionează prin recuperarea fizică a unor documente identice ori o ediţie nouă a aceluiaşi document sau se achită valoarea de inventar a documentului, actualizată cu aplicarea coeficientului de inflaţie la zi, la care se adaugă o sumă echivalentă cu de 1-5 ori faţă de preţul astfel calculat.                        
v     Pentru documentele deteriorate prin subliniere, sustragere de pagini sau sub orice altă formă, utilizatorii vor suporta cheltuielile de recondiţionare şi de reintegrare în circuitul bibliotecii a documentelor respective.
v     Utilizatorii care nu respectă prevederile prezentului regulament de ordine interioară pot fi sancţionaţi cu suspendarea până la un an a dreptului de a utiliza colecţiile bibliotecii.
v     Pentru toate tipurile de abateri care produc daune bibliotecii, ca şi în cazul refuzului de achitare a amenzilor, Biblioteca  Mihai Eminescu” de la Şcoala Gimnazială „George Enescu”, Moineşti, jud.Bacău îşi rezervă dreptul de a anunţa verbal, pe învăţătorii/diriginţii elevilor restanţieri, iar în scris, părinţii elevilor/cadrele didactice, de măsurile administrative ce se impun.


marți, 5 aprilie 2011

Iubiţi cartea !„ Iubiţi Cartea ! Ea vă uşurează viaţa, vă ajută prieteneşte să vă descurcaţi în vălmăşagul pestriţ, furtunos al gândurilor, sentimentelor şi întâmplărilor din viaţă; ea vă învaţă să respectaţi omul şi pe voi înşivă, ea vă înaripează mintea şi inima cu simţământul dragostei pentru lume, pentru om! ”
                             Maxim Gorki
„ Un gând sfânt în haina poeziei
e ca o icoană îmbrăcată în argint.”
                           Nicolae Iorga
„ Nimic nu e mai frumos
decât o carte frumoasă.”
                         J. Joubert
„ Biblioteca este templul învăţăturii,
   iar învăţătura a eliberat mai mulţi
 oameni decât războaiele din istorie.”
                       Carl Thomas Rowan

„ Forma clasică a cărţii (...)
va rămâne instrumentul cel
mai temeinic pentru cultivarea
sufletului oamenilor şi pentru
înţelegerea paşnică dintre ei.”
        Nicolae Geogescu-Tistu

  „ Cărţile sunt prietenii cei mai
liniştiţi şi constanţi, consilierii
cei mai accesibili şi înţelepţi şi
profesorii cu cea mai multă răbdare.”
                       Charles W. Eliot

 „ Cărţile, ca şi proverbele,
dobândesc valoare prin pecetea
şi stima timpurilor pe care le-au
străbătut.”
                  Sir William Temple

„Ceea ce face succesul unei cărţi
este să o citeşti din curiozitate.
Ceea ce îi face gloria este să o
reciteşti pentru a-ţi hrăni spiritul.”
                    Alfred De Vigny
„Cărţile sunt prieteni reci şi siguri.”
                                Victor Hugo
„Am crescut, m-am format şi trăiesc
într-un univers în care cărţile au fost
întotdeauna fenomenele naturii.”
                             Ana Blandiana

„Cărţile, consider că, au puterea
de a opri timpul în loc, de a-l face
să se retragă sau să se arunce în
viitor.”
                              Jim Bishop

„Cărţile sunt cărăuşii civilizaţiei. Fără cărţi
istoria e mută, literatura nu are glas,
ştiinţa e paralizată, iar gândirea şi meditaţia
sunt suspendate.”
                     Barbara Tuchman

„Cartea e un univers secret creat
de un om înzestrat cu geniu.”
                                       Voltaire

„Cultura este o podoabă pentru
cei fericiţi şi un refugiu pentru
cei aflaţi în nenorociri.”
                                      Democrit
„O carte este un prieten care
nu ne înşală niciodată.”
                      Des Barreaux
„Biblioteca e numai acolo
  unde se dă viaţă cărţii.”
                  Filippo Turati
„Eu mi-am imaginat întotdeauna
Paradisul sub forma unei biblioteci.”
                      Jorge Luis Borges

„Cărţile sunt moştenirile pe care
marile spirite le lasă omenirii, care
sunt date din generaţie în generaţie
ca daruri pentru posteritatea celor
care nu s-au născut încă.”
                        Joseph Addison

„Cărţile au aceiaşi duşmani ca şi
omul: focul,umiditatea, animalele,
timpul şi propriul conţinut.”
                              Paul Valery

  „Cărţile sunt ferestrele prin
    care sufletul priveşte afară.”
                              Henry Ward Beecher

O carte este singura nemurire care există.
Dacă a fost scrisă din inimă, cartea va atinge
inimile celor care o citesc.”
                       Thomas Carlyle
 
„ Cetim ca să trecem examene (deci
lectura de studiu), ca să omorâm timpul
(deci lectura de loisir) sau cetim din profesiune
(deci lectura informativă). Lectura ar putea fi un mijloc de alimentare spirituală continuă,nu numai
un instrument de informaţie sau de contemplaţie.”
                       Mircea Eliade

 „ O bibliotecă este o uşă
    spre numeroase vieţi.”
                  Sharon Cruch

 „ O bibliotecă fără bibliotecari
    este ca o casă nelocuită.”
                          Nicolae Iorga

„ Suntem «condamnaţi» să învăţăm
şi să ne trezim la viaţă spirituală prin cărţi.”
                       Mircea Eliade

„Biblioteca personală ce creşte în
  fiecare an este o parte onorabilă
  din istoria unui om.”
                  Henry Ward Beecher

„ Cărţile sunt albinele care duc polenul
însufleţitor de la o minte la alta.”
              James Russell Lowell

„...nu este alta şi mai frumoasă şi mai
de folos, în toată viaţa omului zăbavă
decât cetitul cărţilor.”
                                Miron Costin

  „O carte este singurul loc în care
poţi examina un gând plăpând fără
să îl distrugi sau poţi explora o idee
controversată fără să îţi fie teamă că
îţi va exploda în faţă – unul din cele
câteva refugii unde mintea unui om
poate avea parte atât de provocare,
cât şi de intimitate.”
         Charles Langbridge Morgan
„Adevărata carte este ca un năvod,
cuvintele fiind ochiurile de plasă.
Puţin importă natura acestor ochiuri
de plasă. Ceea ce contează este prada
pe care pescarul a scos-o din fundul mării,
acele străfulgerări argintii care încântă.”
                         Antoine de Saint-Exupéry

„Carte -
Magică  bijuterie
De cuvinte
Şi imagini . „
          Ion Minulescu

„Cartea este cea mai complicată şi mai
măreaţă minune dintre minunile create
de omenire în calea ei spre fericire.”
                                      Maxim Gorki

    „E ceva să ai o bibliotecă,
dar e şi mai mult să te serveşti
      de ea cu înţelepciune.”
                                   J. Lubbok „ La ce sunt bune cărţile ? Îmi vine să răspund : la totul şi la nimic. Poţi trăi foarte bine fără să citeşti. Milioane de oameni n-au deschis niciodată o carte. A vrea să le explici ce pierd e totuna cu a explica unui surd frumuseţea muzicii lui Mozart. În ce mă priveşte, mă număr printre cei care nu pot trăi fără cărţi. Sunt un vicios al lecturii. Am nevoie să citesc aşa cum am nevoie să mănânc şi să beau. Hrana pe care mi-o oferă lectura îmi este la fel de indispensabilă ca şi aceea materială. Resimt fiecare zi fără o carte ca pe o zi pierdută. Înainte de a mă culca seara, îndată ce mă trezesc dimineaţa, în călătorii, ba chiar în tramvai, pretutindeni şi oricând citesc. Nu mă pot închipui fără să ţin o carte în mână. „

                                         Nicolae Manolescu