Adresa:
Str. Schelei, Nr.1, Loc. Moineşti, Jud. Bacău, Cod 605400
Tel/Fax 0234-362220
E-mail: bibliotecamoinesti@yahoo.com

luni, 11 mai 2015

Slujind cu pana, arcuşul şi bagheta

 Activitatea de astăzi  a fost  dedicată comemorării a 60 de ani de la moartea lui George Enescu, patronului spiritual al şcolii şi cel mai important muzician român.
Coordonată de prof. Pruteanu Costache şi  bibl. Onea Lăcrămioara, activitatea   şi s-a adresat unui public-ţintă format din 21 elevi de la clasa a VII-a B.
Obiectivele acestei manifestări culturale au vizat :
ü  Cunoaşterea vieţii şi operei marelui muzician George Enescu ;
ü  Sensibilizarea elevilor faţă de valorile incontestabile ale culturii naţionale ;
ü  Dezvoltarea simţului artistic la elevii de gimnaziu ;
ü  Formarea deprinderii de informare şi documentare ;
În prima parte a activităţii coordonatorii au evidenţiat importanţa evenimentului cultural, iar elevii au prezentat succinte date biografice din viaţa şi opera lui George Enescu.
În continuare a fost prezentat un panou tematic cu materiale informative , s-au purtat discuţii referitoare la Centrul de cultură „Rosetti-Tescanu-George Enescu” de la Tescani, au fost audiate fragmente din Rapsodiile române Nr. 1 şi 2, s-a dat citire poeziei „Maestrul” de Dumitru Corbea şi unui fragment din scrierile lui Tudor Arghezi referitor la întâlnirea dintre George Enescu şi pictorul Ştefan Luchian.
La final a fost propusă reluarea activităţii şi în anul şcolar următor.
miercuri, 6 mai 2015

Cel mai frumos motan încălţat

Micuţii elevi ai clasei Pregătitoare A, împreună cu d-na învăţătoare Burlacu Aglaia, au fost astăzi oaspeţii bibliotecii. Si pentru ca iubesc mult de tot poveştile, d-na bibliotecar le-a citit  "Motanul încălţat". Pentru că fac parte din generaţia născută în era calculatorului, după lectură, au vizionat şi  desenul animat disponibil pe Internet. La sfârşit , fiecare copil a colorat motanul aşa cum şi-a dorit, iar lucrările au fost reunite în expoziţia "Cel mai frumos motan încălţat".