Adresa:
Str. Schelei, Nr.1, Loc. Moineşti, Jud. Bacău, Cod 605400
Tel/Fax 0234-362220
E-mail: bibliotecamoinesti@yahoo.com

duminică, 10 aprilie 2011

Regulamentul de ordine interioară al
Bibliotecii „Mihai Eminescu”

            Biblioteca „Mihai Eminescu” este organizată în cadrul Şcolii Gimnaziale ”George Enescu” Moineşti având funcţia esenţială informativ-formativă, de valorificare a colecţiilor de publicaţii în sprijinul procesului de instruire, formare şi educare, aflându-se cu precădere în serviciul elevilor şi al cadrelor didactice din şcoală.
Programul de lucru :
Luni : 730-1530
                                                          Marţi : 730-1530
                                                 Miercuri :730-1530
                                                 Joi : 730- 1530
                                                 Vineri : 730- 1530

Condiţii de înscriere :
Biblioteca „Mihai Eminescu” înscrie elevi şi cadre didactice din Şcoala Gimnazială „George Enescu” pe baza carnetului de elev şi / a cărţii de identitate.

Condiţii de împrumut la domiciliu :
            Biblioteca „Mihai Eminescu” împrumută publicaţii elevilor şi cadrelor didactice înscrise pe baza fişei contract de împrumut.
            La domiciliu se pot împrumuta toate lucrările aflate în cel puţin 2 (două) exemplare, cu excepţia : enciclopediilor, albumelor, hărţilor, publicaţiilor seriale,   CD-urilor şi / sau DVD-urilor.
            Elevii pot împrumuta la domiciliu 1-2-3 volume, iar cadrele didactice, maxim     5(cinci) volume.
Termenul maxim de împrumut la domiciliu este de 30 zile, cu drept de prelungire până la 45 zile.

Condiţii de consultare în sala de lectură:
Pot consulta documente în sala de lectură, de luni până vineri, elevii şi cadrele didactice, înscrişi sau nu la Biblioteca „Mihai Eminescu”.
La sală pot fi consultate următoarele documente : lucrările de referinţă ( atlase, enciclopedii, dicţionare, ghiduri, hărţi, albume, etc.), toate unicatele (lucrări aflate într-un singur exemplar) şi publicaţiile seriale (ziare şi reviste).

Drepturile utilizatorilor :
Utilizatorii bibliotecii au următoarele drepturi :
v     să beneficieze gratuit de colecţiile şi serviciile bibliotecii cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia patrimoniului cultural naţional, la drepturile de autor şi drepturile conexe ;
v     să beneficieze de conexiunea la Internet, sub îndrumarea bibliotecarului;
v     să participe la manifestările culturale desfăşurate în bibliotecă ;
v     să vină cu sugestii privind manifestările culturale desfăşurate în bibliotecă;
v     să fie stimulaţi pentru rezultate deosebite obţinute în activităţile organizate/desfăşurate în  bibliotecă.

  Obligaţiile utilizatorilor :
Utilizatorii bibliotecii au următoarele obligaţii :
v     să păstreze în stare bună documentele împrumutate şi să le recondiţioneze, dacă este cazul, în limita posibilităţilor ;
v     să aibă asupra lor un pix/stilou cu pastă/cerneală albastră sau neagră ;
v     să păstreze liniştea, ordinea şi curăţenia în bibliotecă ;
v     să păstreze mobilierul, echipamentul tehnic şi materialele didactice ;
v     să respecte bibliotecarul;
v     să nu consume în interiorul bibliotecii : alimente, seminţe şi gumă de mestecat;
v     să-şi însuşească prevederile prezentului regulament de ordine interioară.

Sancţiuni :


v     Conform Legii bibliotecilor nr. 334 / 2002 cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului MEC Nr.4626/ 2005, pentru nerestituirea la termen a documentelor de bibliotecă împrumutate de către utilizatori se va percepe o taxă 0,3% RON/ zi întârziere aplicată gradual, până la 50 % din valoarea medie de achiziţie a documentelor de bibliotecă din anul precedent şi anularea calităţii de utilizator al bibliotecii.
v     Deteriorarea, distrugerea sau pierderea documentelor de bibliotecă de către utilizatori se sancţionează prin recuperarea fizică a unor documente identice ori o ediţie nouă a aceluiaşi document sau se achită valoarea de inventar a documentului, actualizată cu aplicarea coeficientului de inflaţie la zi, la care se adaugă o sumă echivalentă cu de 1-5 ori faţă de preţul astfel calculat.                        
v     Pentru documentele deteriorate prin subliniere, sustragere de pagini sau sub orice altă formă, utilizatorii vor suporta cheltuielile de recondiţionare şi de reintegrare în circuitul bibliotecii a documentelor respective.
v     Utilizatorii care nu respectă prevederile prezentului regulament de ordine interioară pot fi sancţionaţi cu suspendarea până la un an a dreptului de a utiliza colecţiile bibliotecii.
v     Pentru toate tipurile de abateri care produc daune bibliotecii, ca şi în cazul refuzului de achitare a amenzilor, Biblioteca  Mihai Eminescu” de la Şcoala Gimnazială „George Enescu”, Moineşti, jud.Bacău îşi rezervă dreptul de a anunţa verbal, pe învăţătorii/diriginţii elevilor restanţieri, iar în scris, părinţii elevilor/cadrele didactice, de măsurile administrative ce se impun.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu