Adresa:
Str. Schelei, Nr.1, Loc. Moineşti, Jud. Bacău, Cod 605400
Tel/Fax 0234-362220
E-mail: bibliotecamoinesti@yahoo.com

duminică, 15 mai 2011

Poate nu ştiai...

·        Asiro-babilonienii scriau pe tăbliţe de lut. Printre ruinele bibliotecilor din Babilon şi Ninive s-au păstrat peste 30.000 de cărţi scrise pe asemenea tăbliţe de lut.
·        Multe popoare orientale antice scriau pe tăbliţe confecţionate din lemn, fildeş sau metal. Romanii foloseau tăbliţele cerate. S-a trecut apoi la papirus sau pergament, la tăbliţe de bronz, la piei de animale, la scoarţă de copac sau pânză.
·        Egiptenii îşi scriau cărţile pe papirus. Acestea erau socotite cărţi sfinte, ceea ce i-a determinat pe egipteni să păstreze timp de două mii de ani secretul folosirii hârtiei de papirus.
·        În cazul textelor importante, sulul de pergament era protejat de un toc de piele – strămoşul copertelor de astăzi.
·        Treptat, tot pentru a fi protejat textul, au apărut mai multe inovaţii: numerotarea filelor, notarea titlului la început, coperta (care era alcătuită din plăcuţe de lemn învelite în piele, în aur sau în argint).
·        În Evul Mediu, pe lângă obiect de cultură, cartea devenise şi obiect de lux: filele aveau ornamente, majusculele erau împodobite migălos, coperta era confecţionată din metale rare, fin cizelate şi era împodobită cu pietre preţioase.
·        În secolul al XII-lea apare în Europa un nou material ca suport pentru scriere: hârtia. De fapt, hârtia fusese inventată de chinezi cu aproximativ o mie de ani înainte.
·        Gutenberg a folosit litere mobile, confecţionate din metal; literele care formau textul se ungeau cu cerneală, se aşeza hârtia deasupra şi o presă permitea imprimarea lor; foile se tipăreau numai pe o singură parte.
·        La scurt timp după ce fusese inventat, tiparul este introdus - în 1507- în ţara noastră de către călugărul Macarie. El a tipărit la Târgovişte cărţi bisericeşti, Ţara Românească fiind astfel prima ţară din această parte a Europei în care au apărut cărţi tipărite.
·        Cea mai vestită bibliotecă antică a fost Biblioteca din Alexandria (Egipt). În anul 300 î.Hr. acolo existau aproape un milion de volume (papirusuri).
·        Biblioteca Congresului din Washington (S.U.A.) are cel mai mare fond de carte din lume.
·        Biblioteca Academiei Române a fost înfiinţată în 1867 şi numără în prezent peste opt milioane de volume, fiind una dintre cele mai importante biblioteci din ţară.
·        Astăzi, marile biblioteci sunt computerizate şi se poate citi orice volum din fondul lor de carte pe reţeaua Internet.
·        Bibliologia este ştiinţa generală despre scris, carte şi bibliotecă.
·        Cea mai veche bibliotecă de pe teritoriul României este Biblioteca Mănăstirii Igriş din judeţul Timiş.
·        Cea mai veche bibliotecă şcolară din România este Biblioteca Gimnaziului Luteran din Braşov.
·        Bibliotecarul trebuie văzut ca un furnizor de servicii profesionale. El nu este numai o persoană care are în îngrijire biblioteca, ci este şi un consilier al cititorului.
·        Biblioteconomia este ştiinţa care se ocupă cu organizarea, gestionarea şi legislaţia de bibliotecă.
·        Primul manual de biblioteconomie, intitulat „Sfaturi pentru organizarea unei biblioteci”, a fost scris de francezul Gabriel Naude şi publicat în anul 1627.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu